Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Akademia Bezpiecznego Puchatka

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I przystąpili do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Głównym założeniem i celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze, a także w Internecie. We wrześniu uczniowie klasy Ib wzbogacili swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze. Poznali zasady przechodzenia przez jezdnię, wiedzą o konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz noszenia odblasków. Nauczyły się piosenek i wierszy związanych z ruchem drogowym, samodzielnie wykonały znaki drogowe oraz kolorowe odblaski, które ozdobiły naszą klasę. Z zaangażowaniem bawiły się też w zabawy ruchowe i dydaktyczne związane z ruchem drogowym.