Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Dni Autyzmu

Kwiecień rozpoczyna miesiąc rozpowszechniania wiedzy na temat autyzmu. 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Autyzmu, który został ustanowiony 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru. Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu.

W Nasielsku dzień poświęcony tej tematyce obchodzony był 4 kwietnia i wzięła w niej udział społeczność różnych instytucji oraz placówek oświatowych naszej gminy.

Grupa 17 uczniów klas ósmych naszej szkoły wzięła udział w organizowanych przez władze miejskie uroczystościach poświęconych autyzmowi. W sali kina Niwa uczniowie mieli możliwość obejrzenia poruszającego filmu ,,Chce się żyć”. Następnie ruszyli ulicami w stronę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku, aby wspólnie uczestniczyć w tym wyjątkowym dniu i wziąć udział w przygotowanych atrakcjach.

Uczennica naszej szkoły Zuzanna Ziółkowska zajęła ex aequo z uczennicą Szkoły Podstawowej w Cieksynie 1 miejsce w Quizie na temat wiedzy o autyzmie, zaś 2 zajął uczeń Szkoły Podstawowej pod Fiołkami.

W szkole tego dnia panowała również niecodzienna atmosfera. Uczniowie ubrani byli na niebiesko, kolor charakterystyczny dla autyzmu. Na lekcjach zapoznawani byli z tematyką autyzmu, oglądali filmy, wykonywali plakaty, a także prace plastyczne. Michał Piotrowski i Vanessa Czyżyk z klasy 8b zapoznali uczniów poszczególnych klas z listem dziecka autystycznego wyrażającym uczucia i problemy dzieci ze spektrum autyzmu. Na korytarzach pojawiły się gazetki związane z wyżej wymienioną tematyką. Społeczność uczniowska aktywnie włączyła się w obchody tego wydarzenia, a wszystkie podejmowane działania z pewnością przybliżyły najmłodszym oraz starszym tematykę związaną z autyzmem.

 

Anita Ciskowska

Anna Łączyńska

Elżbieta Olszewska