Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

„Do Hymnu”

 19.10.2023 r. o godzinie 8.30 odbyła się prezentacja konkursowa Naszej Szkoły w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”.
Jest to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury.
Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.
Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukację muzyczną poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, oraz zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.
Organizator: Narodowe Centrum Kultury
Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Operator: JUVENALES CANTORES LODZIENSES P R O EUROPA
Społeczność szkolna, pod batutą Pani Joanny Ostaszewskiej, odśpiewała pieśni hymniczne, tj. „Hymn Szarych Szeregów”, „Żeby Polska była Polską” oraz „Mazurka Dąbrowskiego”.
Nasza szkoła jest jedną z ok. 300 placówek w Polsce, które przystąpiły do wykonania zadania konkursowego. Z niecierpliwością oczekujemy na ocenę występu naszych uczniów przez komisję konkursową.
Na pamiątkę dzisiejszego występu każdy uczeń otrzyma pamiątkowy dyplom.
Za wspaniałe przygotowanie wokalne uczniów serdecznie dziękujemy Pani Joannie Ostaszewskiej.