Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

godlo_polski.png

Dokumenty szkoły

Poniżej zamieszczamy dokumenty szkoły. Wszystkie dokumenty do pobrania w formacie PDF.

Icon
Statut Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Icon
Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Icon
Procedura bezpieczeństwa pracy

Procedura bezpieczeństwa pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Icon
Procedura nauczania hybrydowego i zdalnego

Procedura nauczania hybrydowego i zdalnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku