Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Egzamin ósmoklasisty

Data egzaminów klas ósmych
14.05.2024 r. – język polski
15.05.2024 r. – matematyka
16.05.2024 r. – język obcy nowożytny