Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Historia szkoły

Nasza szkoła ma długą i barwną historię, nierozerwalnie związaną ze zmianami zachodzącymi w Nasielsku.

1926
Oddanie do użytku budynku szkolnego o powierzchni 1408 m2 . Budynek posiadał 14 dużych i 3 mniejsze sale lekcyjne oraz 8 pomieszczeń w suterenie. Pomieszczenia te przeznaczone były do hodowli jedwabników.
1926-1939
Szkoła staje się miejscem, gdzie nie tylko młodzież zdobywała wiedzę, ale także kwitła działalność kulturalno-wychowawcza. Działały prężnie drużyny harcerskie, koło PCK oraz drużyna sportowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
1939-1945
Działalność szkoły przerwa wybuch II Wojny Światowej. Wszelka nauka była wtedy zabroniona przez hitlerowskiego okupanta. Nauczanie w tym czasie odbywało się w „tajnych kompletach”. Pod koniec wojny Armia Radziecka urządziła w budynku szkoły szpital wojskowy.
1945
1 września 1945 roku rozpoczyna się rok szkolny. W powojennym trudzie mieszkańcy Nasielska wyremontowali budynek szkoły. Mieściły się w nim dwie szkoły: I piętro zajmowała Publiczna Szkoła Powszechna nr 1, a parter Publiczna Szkoła Powszechna nr 2.
1945-1950
Zmiana nazwy szkoły z Powszechnej na Podstawową.
1954
Szkoła rozwija się. Zostaje oddany do użytku budynek sali gimnastycznej. Obecnie nazywana jest „małą salą gimnastyczną”.
1962
„Dwójka” opuszcza mury szkoły.
1974
Liceum Ogólnokształcące przenosi się do własnego budynku szkolnego przy ulicy Starzyńskiego.
1980
Zasadnicza Szkoła Zawodowa opuszcza zajmowane przez siebie 3 sale lekcyjne.
1989
Zostaje oddany do użytku łącznik, w którym znalazły się sanitariaty, szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze.
1991
Jest to rok szczególny dla szkoły. 3 maja, w 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyła się uroczystość nadania Szkole imienia i przekazania sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo i instytucje Nasielska. Od tej chwili pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.
1993
Początek rozbudowy szkoły. Baza powiększa się o trzykondygnacyjny budynek z 6 salami lekcyjnymi, sanitariatami, kuchnią i stołówką dla 100 uczniów oraz zapleczem magazynowym.
1999
W wyniku reformy systemu oświaty w Polsce powstają gimnazja. W Nasielsku powstaje Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja. Pierwszy dzwonek w nowej szkole zabrzmiał 1 września 1999 rok.