Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Konkurs Biblijny 2023 – etap dekanalny

9 marca 2023 r. odbył się w naszej szkole kolejny etap Konkursu Biblijnego ze znajomości treści Ewangelii wg św. Łukasza. Wzięli w nim udział uczniowie klas V-VIII ze szkół znajdujących się na terenie dekanatu nasielskiego.
Test rozwiązywało siedmioro uczestników. Należy tu dodać, że pytania na ten etap konkursu zostały przygotowane i przesłane do księdza Dziekana przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej. Na opiekunów i dzieci czekał słodki poczęstunek. Jury po sprawdzeniu prac ogłosiło wyniki.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Maria Antonina Ostaszewska – uczennica kl. 5a Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, natomiast Oliwia Chełchowska, również uczennica kl. 5a zajęła 3 miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki ufundowane przez księdza Dziekana.
Nasz dekanat w diecezjalnym etapie konkursu będą reprezentowały: Maria Antonina Ostaszewska oraz uczennica ze Szkoły Podstawowej w Strzegocinie, która zajęła 2 miejsce. Już teraz życzymy powodzenia!
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu ogromnej wiedzy o Ewangelii wg św. Łukasza.