Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Kreatywne warsztaty – innowacja pedagogiczna

11 marca 2019 wprowadzamy w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku innowację pedagogiczną „Kreatywne warsztaty”.

Inspiracją do stworzenia innowacji programowo-metodycznej „Kreatywne warsztaty” stała się szczegółowa  analiza  dokumentacji, gromadzonej w ramach realizowanego w szkole projektu Erasmus +. Uczestnicy to uczniowie wymagający szczególnego wsparcia w procesie rozwijania umiejętności skupiania uwagi. Obserwacja oraz codzienna praca z dziećmi klas I – II  wskazuje, że częstą przyczyną trudności w  uczeniu się są zaburzenia koncentracji. Na takie właśnie trudności wskazywały informacje uzyskane od nauczycieli i rodziców uczniów. Wśród nich pojawiały się także rozproszenie, niedokładnie lub zbyt szybko zrobione zadania, niechęć do nauki oraz trudności w zapamiętywaniu szczegółów. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego obszaru edukacyjnego była potrzeba zachęcenia dzieci do nauki uważności i dzięki temu do nauki w ogóle, tak by kojarzyła im się ona pozytywnie.

Zajęcia realizowane w ramach innowacji będą prowadzone w dwóch grupach z poziomu kl.1 i 2. Zajęcia obu grup będą odbywały się raz w tygodniu w oparciu o scenariusze zajęć opracowane na podstawie materiałów i wiedzy, które uczestniczki programu Erasmus + projektu „Helping Hand” zdobyły podczas szkoleń zagranicznych i krajowych.

Scenariusze przygotowywane są w taki sposób, by na każdych zajęciach ćwiczyć i wydłużać zdolność koncentrowania się na zadaniu. W tym celu, prowadzące zajęcia nauczycielki, zaproponują uczniom niestandardowe, kreatywne i angażujące zmysły sposoby doskonalenia umiejętności. Angażowanie w naukę wielu zmysłów wpłynie korzystnie na czas, zapamiętywanie, ale także czas „przechowywania” słownictwa w pamięci. Duży nacisk kładziony będzie szczególnie na rozwój uwagi słuchowej, niezbędnej w przyswajaniu nowego języka.

Wprowadzane ćwiczenia  zawierają elementy języka angielskiego powiązane z podręcznikiem „Bugs Team” dla poszczególnych poziomów nauczania.