Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Kurs dla nauczycieli SP Nr 1 we Włoszech

W dniach 24-30.03.2019r. współrealizatorki projektu „Helping hand” p. Ewa Kamińska i p. Anna Łączyńska wzięły udział w drugim zorganizowanym kursie metodycznym w Reggio Emilia we Włoszech. Tematem przewodnim szkolenia była komunikacja społeczna w szkole, „Social communication in school: methodologies, instruments and techniques to work with parents and involve them in school and educational contests”

Podczas ciekawego kursu współpracowali ze sobą nauczyciele, psychologowie, mediatorzy oraz pracownik specjalny, z różnych części Europy: Włoch, Belgii, Polski, Chorwacji i Litwy.

Kurs miał charakter warsztatowy, zadaniem uczestników było wspólnie opracować i przedstawić odpowiednie metody i techniki współpracy z rodzicami i ich zaangażowania w proces edukacji dzieci. Uczestnicy kursu poznali różne narzędzia, które będą mogli zastosować w swojej pracy.

Treści przekazane podczas zajęć dotyczyły relacji nauczycieli i rodziców, metod komunikacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami dotyczącymi uczniów, wypracowania umiejętności społecznych, komunikacyjnych, promowania międzykulturowej świadomości. Wspólnym językiem komunikacji uczestników kursu był język angielski, dzięki czemu nabyli oni wiele umiejętności językowych.

Oprócz ciekawych informacji i szerokiego wachlarza umiejętności nabytych podczas kursu uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić sale organizacji l’Arcobaleno Servizi, w których odbywają się zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, a także Malaguzzi Centre, otwartym w lutym 2006 r. Malaguzzi Centre jest to międzynarodowe miejsce rozwoju i nauki, w którym dziecko jest w centrum uwagi. Głównym celem centrum jest wykorzystanie potencjału dziecka i rozwoju jego kreatywności poprzez rozbudzanie wszystkich zmysłów. Zadaniem Centrum jest również zainspirowanie wszystkich, którzy poszukują innowacyjnych i niekonwencjonalnych rozwiązań w przekazywaniu wiedzy za pomocą eksperymentów i poszukiwań. Sale Malaguzzi Centre są wyposażone w ciekawe eksponaty, lupy, mikroskopy, znaleźć możemy tam Living Organisms Atelier, która zachęca do poznawania świata przyrody, Ray of Light Atelier, gdzie światło przybiera różne formy, Theatre Laboratory, gdzie dzieci wchodzą w różne role, nabywają umiejętności społeczne, interpersonalne, uczą się współpracy. Oprócz tego w Centrum Malaguzzi mieszczą się wystawy tymczasowe, jest sala wykładowa, biblioteka, restauracja.

Wszystkie ciekawe techniki i metody współpracy z rodzicami poznane na kursie, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami kursu, zwiedzanie Centrum Malaguzzi z pewnością wzbogaciły warsztat pracy i przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Oprócz ciekawych treści organizatorzy kursu – Progetto Crescere we Włoszech, zapewnili uczestnikom możliwość zwiedzania miasta Reggio Emilia z przewodnikiem, poznanie lokalnych produktów i degustację regionalnych potraw, co wpłynęło na miłą atmosferę wzajemnego zaufania, współpracy i integracji.

Kurs dla nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ w Reggio Emilia i cały pobyt w tym pięknym regionie Włoch, był ciekawym doświadczeniem, kopalnią wiedzy, niezwykłą przygodą i niezapomnianym przeżyciem.

Anna Łączyńska i Ewa Kamińska