Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Logopeda

Zapraszam uczniów objętych terapią logopedyczną i ich rodziców do wspólnej zabawy z wykorzystaniem poniższych propozycji.

Nina Turek

Kreatywne ćwiczenia, które pokocha Twoje dziecko
Igloo – bajka logopedyczna
Trzy łosie- bajka logopedyczna
Rusz Językiem Elza – ćwiczenia oddechowe dla dzieci
Ćwiczenia logopedyczne – Biedronka
10 zasad profilaktyki logopedycznej dla rodziców:
– „Włącz się” do świadomej i systematycznej obserwacji dziecka.
– Analizuj przyrost jego umiejętności językowo – komunikacyjnych, w wypadku słabego przyrostu skontaktuj się z zaufanym  specjalistą – lekarzem pediatrą, logopedą, nauczycielem.
– Zawsze mów zrozumiale do dziecka – bądź najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy – ucz je powtarzać.
– Często nagradzaj dziecko – uśmiechem, gestem, słowem, ale też wyznaczaj „granice”.
– Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem czytanym – naucz je obcować z książkami i dbaj o nie.
– Często żartuj z dzieckiem, ucz je wyliczanek i prostych piosenek.
– Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki do rysowania i malowania.
– Dbaj o odpowiednią dietę dziecka – zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro-i makroelementy.
– W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętaj o konsultacji z pedagogiem lub psychologiem.
– Szanuj indywidualność dziecka i ucz je samodzielności w każdej dziedzinie życia

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, łącząca w sobie:
– Językoznawstwo
– Ortodoncję
– Audiologię
– Psychiatrię
– Foniatrię
– Neurologię
Terapia logopedyczna w naszej szkole opiera się na:
– usprawnianiu narządów aparatu artykulacyjnego,
– ćwiczeniach oddechowych,
– uwrażliwianiu słuchu fizycznego,
– usprawnianiu słuchu fonematycznego,
– modyfikacji nieprawidłowego połykania,
– wywoływaniu brakujących głosek lub korygowaniu nieprawidłowo brzmiących,
– utrwalanie poprawnej artykulacji głosek,
– usprawnianie rozumienia mowy u dzieci z deficytami,
– wzbogacaniu słownictwa dzieci,
– nauce poprawnego budowania wypowiedzi prostych i złożonych,
– wdrażaniu do poprawnego konstruowania wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym,
– niwelowaniu nieprawidłowej wymowy o podłożu środowiskowym,
– usprawnianiu myślenia przyczynowo – skutkowego.

Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój dziecka  jest wykrycie we właściwym czasie i usunięcie  nieprawidłowości związanych
z komunikacją językową. Skutkiem  zaniedbań wad wymowy mogą być przede wszystkim problemy szkolne, a mianowicie trudności w nauce pisania
i czytania, popełnianie błędów ortograficznych, trudności z rozumieniem dłuższych tekstów.

Dziecko z wadą wymowy:
czuje się odrzucone, gdy jego mowa nie jest w pełni rozumiana przez otoczenie
rzadko wypowiada się, bywa nieśmiałe, izoluje się od innych, gorzej nawiązuje kontakty koleżeńskie
ma obniżoną samoocenę, niskie poczucie własnej wartości
niekiedy rezygnuje z ulubionych zajęć, nie uczestniczy w nich, nie rozwija zdolności, talentów
boi się wystąpień publicznych, nie lubi lub boi się występować na forum klasy,
wada wymowy ciągnie się za dzieckiem całe życie , utrudniając również niekiedy życie dorosłe, gdzie człowiek rezygnuje z wyboru niektórych zawodów typu: aktor, dziennikarz czy nauczyciel.