Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Narodowe Czytanie

19.09.2023 r. w naszej szkole po raz kolejny odbyło się Narodowe Czytanie.
To ogólnopolska akcja organizowana pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to przedsięwzięcie, którego celem jest budowanie postaw patriotycznych poprzez szerzenie znajomości klasyki literatury polskiej. W tym roku lekturą dwunastej edycji było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.  W naszej akcji wzięli udział zaproszeni Goście, nauczyciele i uczniowie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia Panu Zastępcy Burmistrza Andrzejowi Waldemarowi Kordulewskiemu, Pani Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku Jolancie Budziszewskiej – Rogalskiej, Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku Monice Nojbert, Panu Radnemu Rady Miejskiej Michałowi Brodowskiemu, Proboszczowi parafii św. Wojciecha w Nasielsku Księdzu kanonikowi Szczepanowi Bugajowi oraz Pani Monice Wrzosek – przedstawicielce Rodziców. Chcemy również podziękować wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom, który włączyli się w przygotowanie tego wydarzenia.
Dzięki zaangażowaniu Szanownych Gości, Rodziców i nas wszystkich mogliśmy przenieść się do XIX -wiecznego Korczyna.