Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Nowoczesne technologie w naszej szkole

W ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” nasi uczniowie mają możliwość korzystania z najnowszych technologii. Na lekcjach informatyki w platformie Tinkercad uczą się projektowania i modelowania przestrzennego. Projekty trafiają do drukarki 3D. Do wydruku używany jest specjalny polimer organiczny, który podgrzewany jest do bardzo wysokiej temperatury. Następnie na specjalną płytkę nanoszone są kolejne warstwy polimeru według wczytanego projektu. Tym razem wydrukowaliśmy ruchomą kostkę oraz trójkąt nieskończoności.