Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Pedagog

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Wskazówki  ułatwiające  zorganizowanie nauki w  warunkach  domowych:

Zapewnienie komfortu pracy w domu:

 • przygotowanie stałego miejsca do pracy z odpowiednim oświetleniem i wyposażeniem (biurko, stolik, krzesło przystosowane do wzrostu dziecka; przygotowanie niezbędnych przyborów szkolnych, zeszytów, książek);usunięcie z pokoju przedmiotów, które mogą dziecko rozpraszać;
 • częste  wietrzenie pokoju;- dbanie o miłą atmosferę w domu (zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju, unikanie krytyki, docenianie osiągnięć dziecka, chwalenie i nagradzanie);
 • mądra pomoc dziecku w nauce (monitorowanie pracy, udzielanie wskazówek, naprowadzenie na prawidłowy tok myślenia, zachęcanie do samodzielnej pracy).

Ustalenie planu dnia:

 • określenie czasu na naukę i odpoczynek, zabawę (godziny i zakres nauki w domu powinien być zgodny z dotychczasowym planem lekcji;  należy uwzględnić w planie przerwy relaksacyjne – max 15 min).

Przygotowanie grafiku zadań:

 • zapisywanie w grafiku bieżących zadań zleconych przez nauczycieli z uwzględnieniem terminu realizacji; umieszczenie grafiku w widocznym miejscu.

PROBLEMY WYCHOWAWCZE – JAK JE ROZWIĄZYWAĆ?

W procesie wychowawczym istotne są relacje między rodzicami a dziećmi: miłość, szacunek, wzajemne zrozumienie, silne  więzi emocjonalne w rodzinie.

Rodzicu, w relacjach z dzieckiem:

 • bądź cierpliwy, opanowany, nie mów krzykiem; rozmawiaj spokojnie, pamiętaj, że agresja rodzi agresję;
 • nie szufladkuj, nie przypinaj łatki złego dziecka – w efekcie trudniej mu będzie uwierzyć w siebie, swoją wartość;
 • bądź konsekwentny – jasno i wyraźnie wytyczaj granice, dbaj o ich zachowanie; konkretnie formułuj swoje wypowiedzi;
 • okazuj dziecku miłość, szacunek, poświęcaj dużo uwagi, rozmawiaj – dziecko powinno wiedzieć, że jest bezgranicznie kochane i może liczyć na rodziców; zawsze słuchaj uważnie, nie przerywaj, nie komentuj, zadawaj pytania i pozwól dziecku przedstawić swój punkt widzenia;
 • chwal, doceniaj, motywuj do dobrych zachowań, nagradzaj pochwałą, uściskiem ale nie przekupuj dziecka nagrodami rzeczowymi;
 • bądź wzorem i oparciem dla dziecka – źródłem problemów wychowawczych jest najczęściej brak rodzicielskiej miłości, uwagi, poczucia bezpieczeństwa (rodzic nigdy nie ma czasu) lub rygorystyczny sposób wychowania, stosowanie kar, niewłaściwe wzorce zachowań dorosłych, które dziecko powiela.

Rodzicu, buduj silną więź z dzieckiem poprzez:

 • pomoc dziecku w rozwijaniu pasji, zainteresowań – rozmawiaj na interesujące dziecko tematy; zachęcaj do czytania ciekawej literatury; zainteresuj galeriami sztuki, teatrem;
 • zapewnienie wspólnego odpoczynku i posiłku – wspólne przebywanie i działania budują atmosferę jedności, dają poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że jest czas na wspólne bycie razem;
 • prowadź rozmowy w gronie rodzinnym, uważnie słuchaj, spokojne argumentuj – rozmowy dają szansę pokojowego rozwiązywania konfliktów i wyjaśniania niedomówień, poznania wzajemnych opinii i modyfikacji przekonań; tworzą przestrzeń do budowania silnych więzi z dzieckiem.

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Zauważyłeś, że łamane są prawa ucznia.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych wzajemnych relacjach.
 • Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się zwrócić.
 • Szukasz pomocy.

PORADY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz,  jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Rodzicu pamiętaj, że dziecko wychowujesz także wtedy, kiedy tego wcale nie planowałeś. Bądź świadom, kiedy sam dokonujesz w obecności dziecka wyboru. Pokaż, jak ty sam podejmujesz trudne decyzje. Pamiętaj, że stanowisz dla dziecka wzór. Rozmawiaj szczerze z dzieckiem na różne tematy. Wykorzystuj do rozmowy sytuacje z własnego życia i znane z mediów. Wysłuchaj dziecko. Doceniaj i wspieraj. Okazuj mu miłość i szacunek.

Wykształć w dziecku cechy:

 • uczciwość wobec siebie i innych;
 • odwagę, wrażliwość i empatię;
 • szacunek dla samego siebie i innych ludzi, zwierząt, świata przyrody;
 • odpowiedzialność za własne decyzje.

Szanowni Rodzice!
Główny Inspektorat Sanitarny wraz z ekspertami z dziedziny psychologii oraz autorami programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” przygotował cykl filmów edukacyjnych dla rodziców poświęconych treningowi umiejętności wychowawczych. Filmy pozwolą na szybkie i łatwe poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, poznania sposobów komunikowania się z dzieckiem, radzenia sobie z uzależnieniami dzieci, a także skłonią do refleksji.

Bieg po zdrowie – palenie a potrzeby

Strona internetowa miastodzieci.pl może być inspiracją dla rodziców i dzieci. W czasie epidemii czujemy się zagubieni, a jak odnaleźć się mają w tym wszystkim dzieci? W rozmowach z nimi na temat tego, co się dzieje, mogą przydać się pomoce opracowane przez autorów książek dla dzieci, psychologów, terapeutów – te bezpłatne książki do pobrania, filmy i wierszyki, które zostały zebrane i umieszczone na stronie miastodzieci.pl:

Martyna Sosnowska – pedagog