Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Pielgrzymka Dzieci Komunijnych do Niepokolanowa

2 czerwca 2023 roku uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku wyruszyli na pielgrzymkę do Niepokalanowa, by podziękować za dar Pierwszej Komunii Świętej.
Założycielem Niepokalanowa był święty Maksymilian Kolbe, franciszkanin, który wsławił się przede wszystkim bohaterskim oddaniem życia za jednego ze współwięźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
Na terenie sanktuarium znajduje się muzeum poświęcone osobie Maksymiliana Kolbego, po którym oprowadził nas jeden z ojców franciszkanów. Widzieliśmy też celę świętego Maksymiliana, pierwszą drewnianą kaplicę i trochę pozostałych po nim pamiątek.
Kolejnym niezwykłym miejscem, które odwiedziliśmy była kaplica w Szymanowie ze statuą Matki Boskiej Jazłowieckiej.
Pielgrzymka wszystkim przyniosła wiele radości. Dzieci nie tylko poszerzyły swoją wiedzę, ale przede wszystkim ubogaciły się duchowo.
Dziękujemy paniom wychowawczyniom klasy 3a i 3b za opiekę w czasie naszego wyjazdu, natomiast ks. Adamowi Staniszewskiemu za przewodnictwo duchowe.