Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Pierwsze szkolenie zagraniczne nauczycieli SP Nr 1 w Nasielsku

Kurs metodyczny w Barcelonie dotyczący kreatywnych metod pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych: „Cretive Methods In Special Needs Education”.

W dniach 03-14 lutego 2019 koordynatorki projektu „Helping hand” p. Maja Grubecka i p. Ewa Wilczyńska wzięły udział w pierwszym z zagranicznych kursów metodycznych w ramach projektu Erasmus +. Kurs, którego organizatorem była chorwacka organizacja „Pričalica“, odbył się w Barcelonie w Hiszpanii.

Tematyka szkolenia dotyczyła pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz sposobach integrowania wszystkich uczniów w procesie edukacyjnym. Zajęcia prowadzone były przez wykładowcę akademickiego oraz doświadczonego terapeutę.   W trakcie kursu omówiono problemy rozwojowe napotykane w pracy dydaktycznej, oraz zapoznano kursantów z różnorodnymi metodami pracy pozwalającymi integrować wszystkie dzieci w czasie zajęć. Szkolenie wzbogaciło warsztat pracy nauczycieli o nowe (kreatywne, artystyczne, oparte na zabawie) metody pracy na lekcjach języka angielskiego. Co więcej, w trakcie szkolenia stworzono platformę online, dzięki której uczestnicy zyskali sposobność kontynuacji kontaktów zawodowych oraz dalszego dzielenia się informacjami o aktualnych wydarzeniach i zespołowych projektach.

W szkoleniu wzięli udział nauczyciele – uczestnicy Europejskiego Programu Erasmus +, którzy przybyli z różnych zakątków Europy i różnych sektorów edukacji. Wśród nich pojawili się przedstawiciele pochodzący z Niemiec, Bułgarii, Słowenii, Hiszpanii, Cypru oraz Polski, z placówek edukacyjnych i terapeutycznych. Codzienne spotkania w takim gronie dały możliwość dzielenia się doświadczeniem, wiedzą, metodami i technikami pracy z uczniem oraz stanowiły nie lada inspirację oraz motywację do dalszego samodoskonalenia.

Ciekawym elementem szkolenia była prezentacja placówek, kultury i tradycji krajów uczestników szkolenia. Muzyka, charakterystyczne potrawy i łamigłówki językowe pozwoliły odnaleźć zarówno różnice, jak i podobieństwa kulturowe, których istnienia raczej nikt się nie spodziewał. Integracji zespołu sprzyjały także inicjowane przez organizatora szkolenia wspólne kolacje oraz wycieczki np. zwiedzanie najciekawszych miejsc Barcelony oraz Wzgórza Monserrat.

Wyjazd i dwutygodniowe szkolenie w uroczym miejscu, jakim jest Barcelona umożliwił uczestniczkom nie tylko odświeżenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy, ale także pozwolił ,,oswoić Europę” i stać się częścią Europejskiej Wioski bez granic – tych wytyczonych na mapie i tych pomiędzy kulturami.

Zapraszamy do galerii zdjęć  https://photos.app.goo.gl/NTxoDkEfppDpjvkT6

Koordynatorzy projektu HELPING HAND
Maja Grubecka i Ewa Wilczyńska