Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Projekt o Arktyce w klasie 3 b

Uczniowie klasy 3 b realizowali projekt edukacyjny „Wyprawa na Arktykę”, który miał na celu poznanie rejonu bieguna północnego w związku z omawianą lekturą Czesława Centkiewicza – „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”.
W czasie zajęć pracowaliśmy w grupach, poznając dawne zajęcia i zwyczaje Eskimosów, zwierzęta i roślinność Arktyki oraz cechy charakterystyczne panującego tam klimatu. Tworzyliśmy plakaty o Grenlandii – największej wyspie na świecie oraz wykonaliśmy makietę pokazującą krajobraz i zwierzęta Arktyki.
Dzięki wspólnej pracy poznaliśmy wiele ciekawych informacji o tym odległym rejonie naszego globu. Uczniowie pracowali z mapą, globusem, lekturą, obejrzeli prezentację, korzystali z Internetu. Najwięcej emocji wzbudził udział w klasowym quizie. Podsumowaniem projektu było wykonanie przez uczniów lapbooków o Arktyce lub Grenlandii, które ozdobiły naszą klasę. Udział w projekcie przyniósł dzieciom wiele radości i satysfakcji.