Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Projekty na religii

W ostatnim tygodniu uczniowie klasy 5a i 5b w ramach powtórzenia wiadomości z omówionego działu w czasie lekcji religii przygotowali w grupach projekt arki Noego i wieży Babel. Dzięki temu nie tylko utrwalili wiadomości z katechezy, ale również rozwijali kompetencje społeczne, takie jak: umiejętność współpracy, planowania i liderowania. Wyniki prac poszczególnych zespołów zostały zaprezentowane na forum klasy i zdobią klasopracownie.