Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Rada pedagogiczna

Monika Orłowska-Wiśniewska
dyrektor
Katarzyna Świderska
wicedyrektor
Marcin Banaszkiewicz
wychowanie fizyczne, informatyka
Beata Białorucka
nauczanie wczesnoszkolne
Robert Bugalski
wychowanie fizyczne, informatyka
Anita Ciskowska
nauczanie wczesnoszkolne, terapeuta integracji sensorycznej
Anna Chmielewska
technika, edukacja dla bezpieczeństwa
Joanna Chmielewska
nauczanie wczesnoszkolne
Lidia Chojnacka
matematyka
Sławomir Chojnacki
matematyka, informatyka
Bożena Chrzanowska
biblioteka, plastyka
Justyna Czajkowska
język rosyjski, historia                                                                                                                                                              Beata Daniszewska
religia
Agnieszka Domańska
biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
Iwona Fabisiak-Zalewska
język angielski
Dorota Fijalska
nauczanie wczesnoszkolne
Maja Grubecka
język angielski
Justyna Jankowska
nauczanie wczesnoszkolne
Ewa Kamińska
religia
Piotr Kosztowniak
wychowanie fizyczne
Anna Łączyńska
nauczyciel wspomagający
Waldemar Łączyński
fizyka, matematyka
Małgorzata Majewska
nauczanie przedszkolne
Elżbieta Olszewska
nauczyciel wspomagający, terapia pedagogiczna
Joanna Ostaszewska
muzyka
Edyta Pałaszewska
język polski
Joanna Pichalska
nauczanie wczesnoszkolne, historia
Dorota Podgórska
geografia, wos
Wioletta Sadowska
 język polski
Karolina Ciskowska
nauczanie przedszkolne
Kinga Soliwoda
język polski
Martyna Sosnowska
pedagog
Nina Turek
logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, wychowawca świetlicy
Ewa Wilczyńska
język angielski
Klaudia Włodkowska
nauczanie przedszkolne
Marta Wrońska
nauczanie wczesnoszkolne
Małgorzata Zień
chemia, fizyka, biologia