Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Rada rodziców

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie we wspólnym wspieraniu naszych dzieci. Cieszymy się, że dzięki wpłatom na fundusz Rady Rodziców mogliśmy sfinansować tak wiele atrakcji i nagrodzić talenty, których nie brakuje w naszej szkole. Liczymy, że również w tym roku uda nam się zorganizować wszystkie wydarzenia szkolne i uprzyjemnić czas naszym pociechom. Jednocześnie zapewniamy, że żadna złotówka nie zostanie zmarnowana.

Zwracamy się z prośbą o dobrowolne wpłaty na poniżej wskazane konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Nasielsku
90 8226 0008 0010 6496 2000 0001

Prezydium Rady Rodziców 2022/2023 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Przewodniczący Rady Rodziców
Kamila Woźniak
v-ce Przewodniczący
Marta Kurabiewicz
skarbnik
Iwona Fabisiak- Zalewska

e-mail: radarodzicow.sp1nasielsk@gmail.com