Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Rada rodziców

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie we wspólnym wspieraniu naszych dzieci. Cieszymy się, że dzięki wpłatom na fundusz Rady Rodziców mogliśmy sfinansować tak wiele atrakcji i nagrodzić talenty, których nie brakuje w naszej szkole. Liczymy, że również w tym roku uda nam się zorganizować wszystkie wydarzenia szkolne i uprzyjemnić czas naszym pociechom. Jednocześnie zapewniamy, że żadna złotówka nie zostanie zmarnowana.

Zwracamy się z prośbą o dobrowolne wpłaty na poniżej wskazane konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Nasielsku
90 8226 0008 0010 6496 2000 0001

Prezydium Rady Rodziców 2022/2023 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Przewodniczący Rady Rodziców
Justyna Cieślak
v-ce Przewodniczący
Agnieszka Bogdańska
skarbnik
Tomasz Pietras
sekretarz
Sylwia Piętka

e-mail: radarodzicow.sp1nasielsk@gmail.com

Numer Polisy Ubezpieczeniowej na rok szkolny 2021/2022:  Seria EDU – A/P numer 104180

Polisa ważna jest: od 01.10.2021 do 30.09.2022