Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

godlo_polski.png

Rada rodziców

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie we wspólnym wspieraniu naszych dzieci. Cieszymy się, że dzięki wpłatom na fundusz Rady Rodziców mogliśmy sfinansować tak wiele atrakcji i nagrodzić talenty, których nie brakuje w naszej szkole. Liczymy, że również w tym roku uda nam się zorganizować wszystkie wydarzenia szkolne i uprzyjemnić czas naszym pociechom. Jednocześnie zapewniamy, że żadna złotówka nie zostanie zmarnowana.

Zwracamy się z prośbą o dobrowolne wpłaty na poniżej wskazane konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Nasielsku
90 8226 0008 0010 6496 2000 0001

 

Prezydium Rady Rodziców 2022/2023
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

 

Justyna Cieślak

Przewodniczący Rady Rodziców
Agnieszka Bogdańska
v-ce Przewodniczący
Tomasz Pietras
skarbnik
Sylwia Piętka
sekretarz

e-mail: radarodzicow.sp1nasielsk@gmail.com

Numer Polisy Ubezpieczeniowej na rok szkolny 2021/2022:  Seria EDU – A/P numer 104180

Polisa ważna jest: od 01.10.2021 do 30.09.2022

Do pobrania

Rada rodziców
Icon
Protokół konsultacji

Protokół z konsultacji szkolnych (Wspólne zrozumienie i planowanie) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Icon
Formularz konsultacji szkolnych

Formularz konsultacji szkolnych Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Icon
Procedura konsultacji szkolnych

Procedura konsultacji szkolnych - wspólne zrozumienie i planowanie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Icon
Procedura kontaktów z rodzicami z niepełnosprawnością

Procedura kontaktów i współpracy z potencjalnymi rodzicami osób z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia im dostępności.

Icon
Procedura obsługi osób z niepełnosprawnościami

Procedura określająca standard obsługi osób niepełnosprawnościami (uczniów, kadry dydaktycznej i administracyjnej, osób z otoczenia, np. rodziców) w budynku/budynkach niedostępnych z uwagi na występujące bariery architektoniczne

Ubezpieczenie
Icon
Sprawozdanie z działalności RR 2021/2022

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców  w roku szkolnym 2021/2022