Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

RODO

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk jako Administratora danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych napisz pod adres iod@nasielsk.pl.

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz, wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – po spełnieniu określonych w RODO przesłanek.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym załatwić Twojej sprawy.