Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Rzecznik Praw Ucznia

Dziękuję Społeczności Szkolnej, za zaufanie, którym zostałam obdarzona. Z zaszczytem przyjmuję funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Naszej Szkole.
Dziękuję za oddane na mnie głosy. Dziękuję również pozostałym kandydatom, rywalizacja z nimi nie należała do najłatwiejszych.

Pełnienie tej roli to dla mnie wyróżnienie i wyzwanie. Rzecznik stoi na straży poszanowania i przestrzegania praw oraz obowiązków ucznia, które zostały określone w Statucie Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, a także w Konwencji o prawach dziecka. Kieruje się dobrem dziecka, uczy szacunku do drugiego człowieka i służy pomocą całej Społeczności Szkolnej.

Mam nadzieję, że sprostam Waszym oczekiwaniom, a szkoła wyda Wam się jeszcze bardziej przyjazna i pozytywnie nastawiona do ucznia.

Rzecznik Praw Ucznia
Maja Grubecka