Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Sala do terapii integracji sensorycznej

Od września 2021 roku w naszej szkole została oddana do użytku sala do terapii integracji sensorycznej.  Zostało wyznaczone pomieszczenie oraz zakupiono sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć.

Z terapii SI korzystają uczniowie, którzy dostarczyli opinie – „Ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej”.

Głównym celem terapii Integracji Sensorycznej jest:
– Stymulowanie zaburzonych funkcji integracji sensorycznej oraz procesów modulacji
i przetwarzania wrażeń sensorycznych.
– Wspomaganie rozwoju ucznia i stymulowanie jego systemów zmysłowych oraz korygowanie zaburzeń planowania motorycznego.
Działania  terapeutyczne:
– Stymulowanie systemu przedsionkowego, dostarczania odpowiedniej dawki zapotrzebowania na ruch: rotacyjny, liniowy, góra\dół, skakanie (trampolina) oraz huśtanie  na sprzętach podwieszanych ( platformach, hamakach terapeutycznych itp. Szczególnie stymulacja receptorów ruchu liniowego w różnym położeniu.
– Stymulacja systemu proprioceptywnego, który odbiera wrażenia z mięśni, ścięgien
i stawów. Uaktywnianie ich pracy poprzez mocniejsze uciski ( czucie głębokie).
– Normalizacja wrażeń dotykowych – czuciowych.
– Praca nad poprawą reakcji posturalnych, stabilizacji centralnej i kokontrakcji.
– Ćwiczenia poprawiające integrację odruchów TOB, ATOS.
– Ćwiczenie reakcji równoważnych.
– Ćwiczenie zaburzeń grawitacji.
– Rozwijanie sprawności okoruchowej ( usprawnianie ruchów gałek ocznych oraz wydłużanie czasu uwagi wzrokowej).
– Rozwijanie motoryki malej i dużej oraz poprawa planowania motorycznego.
– Ćwiczenia relaksacyjne oraz wyciszające stan pobudzenia.

 

Dzięki wspólnym działaniom sala w dalszym ciągu zyskuje nowe wyposażenie. Będziemy cały czas starać się, aby udostępniać dzieciom niezbędne oraz atrakcyjne pomoce służące poprawie ich funkcjonowania w zakresie zaburzonych procesów sensorycznych.

Dzieci, które już uczestniczą w terapii SI, bardzo chwalą zajęcia oraz wyposażenie, które jest do tego przeznaczone.  Mamy nadzieję, że dzięki współpracy będą  funkcjonowały  dużo lepiej w szkole oraz środowisku domowym.

Osoba prowadząca posiada pełne kwalifikacje i certyfikat nauczyciela terapeuty SI.

Jak wspomnieliśmy terapia integracji sensorycznej odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym.

Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawka, hamak, deskorolki, trampolina, tunele, piłki gimnastyczne, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, słuchowej itp.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła ma salkę do ćwiczeń i profesjonalny sprzęt!

Terapeuta SI, bazując na swojej wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka.

Ciągłe balansowanie na granicy możliwości dziecka poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego i wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej, poprawia funkcje językowe i poznawcze,  a przede wszystkim przejawia się lepszą efektywnością uczenia się.

Terapeuci Integracji Sensorycznej

Nina Turek

Anita Ciskowska