Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Samorząd Uczniowski

W dniach 25.09-06.10.2023r. zostanie przeprowadzona kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Każda klasa może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów, którzy przygotują plakaty wyborcze.  Biorą w nich udział wszyscy uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. Wybory opierają się na zasadach demokratycznych, czyli są:

równe (każdy uczeń dysponuje jednym głosem),

tajne ( lokal wyborczy zapewnia anonimowość głosującym, a karty do głosowania nie są podpisywane),

bezpośrednie (każdy uczeń osobiście bierze udział w wyborach),

większościowe ( wybrany zostaje kandydat, który osiągnął największą liczbę głosów),

powszechne ( prawo do głosowania ma każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku z klas 4-8).

Wybory zostaną przeprowadzone  w dniu  10 października (wtorek), natomiast wyniki zostaną ogłoszone do 11 października 2023 r.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!