Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Ślubowanie klas pierwszych

Tradycją naszej szkoły stało się, że w październiku najmłodsi uczniowie przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość, jaką jest włączenie do braci uczniowskiej naszej szkoły.
Takie święto nie może odbyć się bez zaproszonych gości, którymi byli: zastępca Burmistrza Nasielska p. Andrzej Waldemar Kordulewski, dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Hanna Pietrzak, dyrekcja szkoły oraz rodzice uczniów klas pierwszych.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej zaprezentowali swoje umiejętności.
Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji.
Czarodziejskim ołówkiem dyrekcja szkoły dokonała aktu pasowania. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej. Dowodem tego były wręczone uczniom pierwsze dokumenty – legitymacje szkolne.
Na zakończenie dzieci otrzymały symboliczne upominki.