Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Spotkanie z Panią Anną Marią Wesołowską

W dniu 7 października 2022 r. w hali sportowej naszej szkoły odbyło się spotkanie edukacyjne dla społeczności lokalnej dotyczące współczesnych zagrożeń z jakimi spotykają się młodzi ludzie.
Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska bardzo szybko znalazła wspólny język z uczestnikami spotkania i poruszyła sprawy związane z przestępczością nieletnich i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne. Uświadamiała zebranym, że coraz więcej młodych ludzi staje przed sądem, coraz młodsi dokonują przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, sięgają po alkohol i narkotyki. Poruszyła też problem wczesnej inicjacji seksualnej młodzieży.
W bardzo ciekawy sposób opowiadała o swoich doświadczeniach zawodowych. Przytoczyła historie z sali sądowej, które szczególnie zapadły jej w pamięć. Podczas wizyty zachęcała do aktywnej edukacji prawnej poprzez tworzenie w szkole tzw. „kącika prawnego”.
Pani Anna Maria Wesołowska w czasie spotkania omówiła kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem. Przypomniała rodzicom o obowiązku współpracy ze szkołą w organizowaniu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Przykłady przekazane przez Panią Sędzię uświadomiły rodzicom, jak ważną rolę odgrywają oni w życiu i rozwoju swoich dzieci.
Pani Sędzia, omawiając przykładowe sytuacje i przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenie z sali rozpraw. Podkreśliła, że chcąc wychować szczęśliwe i dobre dzieci potrzebny jest autentyczny rodzic, który kocha, ale również wymaga od swojego dziecka. Szkoła, to najważniejsze miejsce w świecie, ponieważ tu buduje się przyszłość. Autorytet szkoły i rodzica oraz współpraca między nimi może zagwarantować sukces wychowawczy.
Pani Sędzia mówiła o obowiązkach rodzica wobec dziecka, jak również o obowiązkach dziecka wobec rodziny i instytucji szkoły. Kluczem do wszystkiego jest rozmowa, dobra współpraca, a celem jest dobro dziecka.
Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską z pewnością było bardzo ciekawą i interesującą lekcją życia, która być może skłoni niejedną osobę do refleksji i pozwoli dostrzec problemy innych w najbliższym otoczeniu.
Na koniec był czas autografy i wspólne zdjęcia. Dziękujemy za spotkanie i już dziś czekamy na kolejne.