Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Szkolenie dla rodziców uczniów z klas 0-II

Dnia 03 stycznia 2019 roku koordynatorzy projektu Erasmus + przeprowadzili prelekcję informacyjno-promocyjną dotyczącą metody przetwarzania słuchowego Johansena dla rodziców uczniów klas 0-II oraz rady pedagogicznej naszej szkoły. Prelekcja miała na celu zapoznania rodziców z Metodą Johansena, która wspomaga rozwój dzieci w zakresie poprawy:

uwagi i koncentracji;
rozumienia mowy;
artykulacji;
komunikacji;
prawidłowej pisowni;
czytania;
koordynacji ruchów;
motoryki;

Jak dowodzą badania, metoda ta wpływa na postępy w rozwoju i nauce dziecka. Wykazano także, że lepszy słuch i radość ze słyszenia mają pozytywny wpływ na nawiązywanie kontaktów, uwagę oraz naukę. Co więcej terapia metodą Johansena wspiera naukę języków obcych tj. poprawia się umiejętność rozumienia języka, płynność wypowiedzi oraz akcent.

Podczas spotkania Pani Maja Grubecka przedstawiła metodę na podstawie prezentacji multimedialnej, a Pani Ewa Wilczyńska udzieliła dodatkowych informacji odpowiadając na pytania rodziców.

Przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wykazała, że tematyka spotkania odpowiadała zainteresowaniom rodziców, rodzice pozytywnie ocenili przygotowane merytoryczne i komunikatywność prowadzących.

 

Ewa Wilczyńska i Maja Grubecka

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS)