Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Szkolenie metody Johansena

W listopadzie 2018 Panie Ewa Wilczyńska i Maja Grubecka wzięły udział w pierwszym z zaplanowanych w ramach realizowanego w szkole projektu programu Erasmus + ,,Helping Hand’’ szkoleniu Metody Johansena. Zakres kursu zorganizowanego przez Centrum Wspierania Rozwoju DOBRY START obejmował zagadnienia z teorii, diagnostyki oraz treningu dziecka z problemami w obrębie zaburzeń przetwarzania słuchowego. Dzięki szkoleniu, koordynatorki projektu zyskały możliwość wzbogacenia własnego warsztatu metodycznego oraz zdobycia tytułu: Provider – Terapeuta Metody Johansena.

Efektem 40 godzinnego szkolenia jest praktyczna wiedza koordynatorek projektu ,,Helping Hand’’ w zakresie:
oceny czy dane dziecko potrzebuje terapii,
wykonania diagnozy,
zaplanowania indywidualnego programu terapii oraz czuwania nad jej przebiegiem.
Terapia opiera się głównie na korekcie deficytów przetwarzania słuchowego, ale usprawnia także:
Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
Czytanie,
Rozumienie mowy,
Artykulację,
Komunikację,
Samoocenę,
Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
Utrzymanie równowagi,
Koordynację ruchów,
Motorykę.

Dobre słuchanie i dokładne przetwarzanie poprawiają się wraz z rozwojem dziecka. Badania dowodzą, że dojrzewanie umiejętności słuchania może być wzmacniane poprzez dodatkową stymulację, poprzez trening słuchowy. Programy oparte o specjalnie dobraną i skomponowaną muzykę, kształcą rozróżnianie i rozumienie szczegółów, które słyszymy. Dzięki temu, terapia metodą Johansena wspiera naukę języków obcych tj. poprawia się umiejętność rozumienia języka, płynność wypowiedzi oraz akcent. Wykazano także, że lepszy słuch i radość ze słyszenia mają pozytywny wpływ na nawiązywanie kontaktów, uwagę oraz naukę.

Autorki projektu Erasmus + wyciągają pomocną dłoń w stronę najmłodszych dzieci w naszej szkole, wspierając ich w nauce języka obcego, ale myśląc również o holistycznym funkcjonowaniu ucznia w szkole. Wykorzystując profesjonalne materiały diagnozy, podjęły działania ukierunkowane na stworzenie i objęcie programem ,,Helping Hand’’ grup uczniów z klas 1-2, dla których nauka języka obcego jest ogromnym wyzwaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:

http://www.johansen-ias.pl/o-metodzie-2.html

Koordynatorzy projektu:
Ewa Wilczyńska i Maja Grubecka