Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Tydzień Papieski w naszej szkole

16 października 1978 roku został wybrany papież–Polak, Karol Wojtyła. Został 264 papieżem i przybrał imię Jan Paweł II. W ostatnim tygodniu uczniowie z klas 4-8 przypomnieli sobie najważniejsze wydarzenia z jego życia.
Na lekcji religii wzięli udział w grze terenowej zdobywając punkty za każde dobrze wykonane zadanie ( jeśli pogoda nie dopisała robili to w klasie). Korzystając z aplikacji w swoich smartfonach odczytywali pytania, do których szukali odpowiedzi w grupach. Celem lekcji było rozwinięcie zainteresowania uczniów wiedzą religijną, poznanie działalności i twórczości św. Jana Pawła II, propagowanie wzorców postępowania oraz wzbudzanie chęci do naśladowania Ojca Świętego.