Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Ulubione historie biblijne

Jednym z najbardziej ulubionych fragmentów Biblii dla uczniów klasy 3b jest historia Noego. Dzieci na lekcji religii odtwarzały sceny z życia Noego i jego rodziny. Przyniosły ze sobą maskotki- zwierzątka, które Noe mógł zabrać na arkę. Aktywne uczestnictwo w lekcji sprawiło wiele radości uczniom klasy 3b.