Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Ważna informacja dotycząca obiadów.

Drodzy Rodzice,

Płatności za obiady majowe dokonujemy do dnia 12 czerwca 2023 roku. Następnie uczniowie dostaną karteczki za obiady czerwcowe, które należy opłacić do dnia 21 czerwca 2023 roku. Informujemy, iż w związku z koniecznością rozliczenia obiadów uczniów na koniec roku szkolnego 2022/2023 odliczeń obiadów czerwcowych można dokonywać wyłącznie do dnia 7 czerwca 2023 roku pod numerami tel. (23) 69 12 515, 575-195-307.

Bardzo prosimy o przemyślenie z ilu obiadów w czerwcu Państwo rezygnujecie. Po tym terminie nie ma możliwości rezygnacji z obiadów.

Bardzo prosimy o terminowe uiszczanie opłat na podane niżej konto bankowe:

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Konstytucji 3 Maja, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk

tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa,

oplata za obiady za m-c…..

Nr konta: BS 39 8226 0008 2001 0000 9045 0002

 

Uczniowie kończący edukację w naszej szkole z klas VIII są zobowiązani do uiszczenia wszelkich zaległości za obiady. W przypadku, gdy opłaty nie będą uregulowane osoba odpowiedzialna za rozliczanie obiadów nie ma obowiązku podpisania uczniowi/uczennicy karty obiegowej.