Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 dla klas 1-3

I nadszedł ten dzień – rozpoczęliśmy wakacje!!!
23 czerwca br. o godzinie 10.30 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Wprowadzony został sztandar Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja, a następnie odśpiewano hymn państwowy. W dalszej części uroczystości głos zabrała pani dyrektor Monika Orłowska-Wiśniewska, która podziękowała nauczycielom, wychowawcom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i uczniom za wspólnie spędzone 10 miesięcy oraz trud pracy w mijającym już roku szkolnym. Wręczyła nagrody uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w konkursach.
Wszystkim uczniom klas 1-3 wychowawcy wręczyli nagrody i świadectwa w swoich klasach. Nagrody książkowe, jak co roku, zostały ufundowane przez Radę Rodziców.
Część artystyczna została przygotowana przez absolwentów klas 3 naszej szkoły pod opieką p. Beaty Białoruckiej i p. Doroty Fijalskiej.
Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji!!!