Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Był to czas pracowity i owocny – nasi uczniowie zdobywali cenną wiedzę i nowe umiejętności, równocześnie rozwijając swoje pasje, talenty i działając na rzecz innych ludzi. Świadczyły o tym nagrody i wyróżnienia.
Pani Dyrektor Monika Orłowska-Wiśniewska, gratulując wszystkim sukcesów, wręczyła wyróżnienia i nagrody tym spośród uczniów klas 4-8, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i w sporcie. Następnie były podziękowania oraz życzenia dalszych sukcesów dla naszych Ósmoklasistów oraz ich rodziców. Słowo do zebranych skierował również zastępca Burmistrza Nasielska p. Andrzej Waldemar Kordulewski. Pamiątkowe medale i dyplomy otrzymali wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.
Pani Dyrektor wręczyła statuetkę p. Ewie Kamińskiej za zajęcie II miejsca w powiecie nowodworskim w Plebiscycie Edukacyjnym „Nauczyciel Roku 2022”.
Następnie wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.
Udanych wakacji!