Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Przypominamy, żeby wziąć udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, które odbędą się 26 października 2022 roku w naszej szkole, należy mieć ukończone czternaście lat oraz co bardzo ważne dostarczyć do komisji wyborczej dokument świadczący o zamiarze udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku. Ten dokument należy dostarczyć do komisji wyborczej do dnia 11 październik 2022 roku . Zgłoszenia te będą przyjmowane w sali nr 11 podczas dwóch długich przerw między zajęciami ( godzina 11:15 oraz 12:15) przez członków komisji wyborczej. W tych dniach swą gotowość do głosowania mogą zgłosić wszyscy wyborcy którzy mieszczą się w przedziale wiekowym pomiędzy czternastym a osiemnastym rokiem życia, którzy uczęszczają do naszej placówki, są naszymi absolwentami albo należą do okręgu wyborczego nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1. Dokument ten będzie dostępny w sali wyborczej. Liczymy na wasze zaangażowanie !