Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Dni wolne

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA NR  1  im. KONSTYTUCJI 3 MAJA  W NASIELSKU

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 04.09.2023 r. (poniedziałek)
Dodatkowy dzień wolny

od zajęć dydaktycznych

13.10.2023 r.
Święto KEN 14.10.2023 r.
Dodatkowy dzień wolny

od zajęć dydaktycznych

02.11.2023 r.
Dodatkowy dzień wolny

od zajęć dydaktycznych

03.11.2023 r.
Wszystkich Świętych 01.11.2023 r.
Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
Nowy Rok 01.01.2024 r.
Święto Trzech Króli 06.01.2024 r.
Koniec I okresu 31.01.2024 r.
Ferie zimowe 15.01. – 28.01.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03. – 02.04.2024 r.
Święto Pracy 01.05.2024 r.
Dodatkowy dzień wolny

od zajęć dydaktycznych

02.05.2024 r.
Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2024 r.
Egzamin ósmoklasisty 14.05. – 16.05.2024 r.
Dzień Dziecka 1.06.2024 r.
Boże Ciało 30.05.2024 r.
Dodatkowy dzień wolny

od zajęć dydaktycznych

31.05.2024 r.
Uroczyste zakończenie

roku szkolnego

21.06.2024 r.