Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Dostępna szkoła – procedury projektu

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania. Wszystkie dokumenty zapisane są w formacie PDF.

Ikona
Procedura obsługi osób z niepełnosprawnościami

Procedura określająca standard obsługi osób niepełnosprawnościami (uczniów, kadry dydaktycznej i administracyjnej, osób z otoczenia, np. rodziców) w budynku/budynkach niedostępnych z uwagi na występujące bariery architektoniczne

Ikona
Procedura kontaktów z rodzicami z niepełnosprawnością

Procedura kontaktów i współpracy z potencjalnymi rodzicami osób z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia im dostępności.

Ikona
Procedura konsultacji szkolnych

Procedura konsultacji szkolnych - wspólne zrozumienie i planowanie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Ikona
Formularz konsultacji szkolnych

Formularz konsultacji szkolnych Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Ikona
Protokół konsultacji

Protokół z konsultacji szkolnych (Wspólne zrozumienie i planowanie) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku