Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
godlo_polski.png

Zebrania z rodzicami

Harmonogram dni otwartych i zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

lp. termin tematyka odpowiedzialny
1. 11.09.2023r. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024. (priorytety pracy szkoły, kalendarz roku szkolnego, oferta zajęć pozalekcyjnych, planowane imprezy,  uroczystości
i wycieczki, sprawy organizacyjne klas, inne ważne informacje). Wybory do Rady Rodziców.

Szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego dla zainteresowanych rodziców.

dyrektor,

wychowawcy,

2. 15.11.2023r. Informacja o osiąganych wynikach nauczania
i zachowania. Sprawy organizacyjne klas.
wychowawcy
3. 31.01.2024r. Wyniki klasyfikacji za I półrocze. Wnioski do pracy w II półroczu. dyrektor, wychowawcy
4. 15.05.2024r. Informacja o osiąganych wynikach nauczania
i zachowania. Przewidywane oceny roczne.
wychowawcy

 

Terminy dni otwartych dla rodziców:

  1. 11 października 2023 r. – godz. 17.00 – 18.00
  2. 13 grudnia 2023 r. – godz. 17.00 – 18.00
  3. 13 marca 2024 r. – godz. 17.00 – 18.00
  4. 17 kwietnia 2024 r. – godz. 17.00 – 18.00
  5. 12 czerwca 2024 r. – godz. 17.00 – 18.00